Poduct kategorier


Vårt företag är specialiserat på att undersöka, producera och sälja alla typer av standard- och icke-standardfästelement, rörklämmor, metallbeslag, pexrör, hydrauliska tillbehör och maskinvaruverktyg.